Re-integratie

Hoe sneller een werknemer weer deel uitmaakt van het werkproces, hoe beperkter de verzuimkosten.
Door efficiënte re-integratie binnen 2 jaar beperkt u uw bedrijfskosten.

Re-integratieprocessen zijn vaak complex en vereisen niet alleen veel kennis en ervaring, maar ook een contactpersoon die met respect het traject ingaat met de betrokken werknemer. Een succesvolle re-integratie is vaak het resultaat is van een optimale samenwerking tussen onze medewerkers, de opdrachtgever en de betrokken werknemer.
Daar kan veel geld mee bespaard worden.

Algemeen

Als uw medewerker langdurig ziek is, dan heeft u als werkgever de verplichting om passend werk voor hem te vinden.
Als er binnen uw organisatie geen geschikte functie beschikbaar is, dan moet u op zoek gaan naar mogelijkheden
buiten uw bedrijf.

Lees meer 


Gaat u het zg. tweede spoor re-integratietraject niet bijtijds in, dan voldoet u niet aan de Wet Verbetering Poortwachter en loopt u het risico dat u een loonsanctie krijgt opgelegd. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort trajecten en kunnen u veel frustraties en geld besparen.

Proces
Wij gaan aan de slag op het moment dat het duidelijk is dat uw medewerker langdurig ziek is. Middels gesprekken en onderzoek brengen wij de situatie van de betrokken werknemer in kaart en ontwikkelen voor hem een haalbaar re-integratietraject voor terugkeer of herplaatsing buiten het bedrijf. Wij begeleiden het hele proces, eventueel met beroepskeuzetesten, sollicitatietrainingen en/of cursussen die aansluiten op zijn situatie en vaardigheden.
Een traject dat voor beide partijen voordelen heeft, omdat wij rekening houden met het welzijn van de werknemer,
tegen minimale kosten.

Kosten
Onze kosten zijn eenvoudig terug te verdienen door de lagere premies en het uitblijven van loonsancties door de overheid, omdat u door ons uw zaakjes op orde heeft. U bespaart kosten en wij nemen alle zorg van u over,
als extra bonus!

WGA

Indien u een werknemer in dienst heeft die al twee jaar arbeidsongeschikt is door ziekte, dan krijgt hij of zij na deze periode een werkgerelateerde uitkering (WGA) via het UWV en hoeft u geen loon meer af te dragen. Echter, u blijft in de 10 jaren daarna wel verantwoordelijk voor de premie werkhervattingskas van UWV. Dat kan aardig in de papieren lopen, zeker als u meerdere mensen in dienst heeft. Door een goed en gericht re-integratiebeleid kunt u deze kosten fors terugdringen. Daar kunnen wij u bij helpen.

Lees meer 

 Wij hebben veel ervaring en zien veel mogelijkheden om mensen met een flinke arbeidspauze  weer aan een baan, leerwerkplek of stageplaats te helpen. Een job die plezier en voldoening geeft. Dat is goed voor hen en goed voor de ondernemer, omdat hij vervolgens minder premie gaat betalen.

WIA-uitkering
Het aanvragen van een WIA-uitkering is de verantwoordelijkheid van de werknemer. Het is belangrijk dat hij de uitkering op tijd aanvraagt, zodat hij niet zonder inkomen komt te zitten omdat u als werkgever na twee jaar het loon niet meer door hoeft te betalen of omdat zijn ziektewetuitkering stopt.  

Hij wordt hierover door het UWV geïnformeerd voor het verstrijken van de termijn van twee jaar. Er zijn twee WIA-uitkeringsvarianten: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 

Indien er nog een kans bestaat dat de werknemer (gedeeltelijk) kan werken, op korte of op langere termijn, dan kan hij een WGA-uitkering  aanvragen. Kan hij niet of nauwelijks meer werken, dan zal er een IVA-uitkering aangevraagd worden. In sommige gevallen kan een werknemer ook een vervroegde WIA aan vragen, ruim voor de periode van twee jaar, omdat hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans bestaat dat hij herstelt. 


Proces
Wij komen in actie als uw medewerker een WIA uitkering heeft aangevraagd en hij van UWV de beschikking heeft ontvangen. 

Wij brengen eerst de complete situatie in kaart in een re-integratieplan. In dat plan staat stap voor stap wat de werknemer gaat doen om weer aan het werk te gaan en hoe wij hem daarbij gaan ondersteunen. De rapporten van de bedrijfsartsen vormen veelal de basis, maar van daaruit trekken wij ons eigen plan, samen met betrokkene en de opdrachtgever. Wij kijken naar de mogelijkheden en de wensen die beide partijen hebben. Het gaat er niet alleen om de fysieke en mentale mogelijkheden, maar het is ook prettig als het werk plaatsvindt in een omgeving die bij hem past. Wij zetten alle opties op een rij en begeleiden het hele proces, eventueel met beroepskeuzetesten, sollicitatietrainingen en/of cursussen die aansluiten op zijn situatie en vaardigheden.
Samen komen we eruit. 

Na de eerste fase houden we in de jaren daarna de vinger aan de pols. We houden contact met de werknemer, want wellicht is hij na een eerste ongeschikte periode,  in een later stadium wel in staat om te werken. Dat scheelt u premie. Wij houden het voor u in de gaten en ondernemen de nodige acties als het aan de orde is, zoals een herkeuring door UWV of een training. U heeft er geen omkijken naar.  


Kosten 
Onze kosten zijn eenvoudig terug te verdienen door de lagere premies die aan u worden belast indien u van onze diensten gebruik maakt. Als u laat zien dat u serieus werk maakt van re-integratie, dan gaan uw premies omlaag. En daarbij nemen wij alle zorg van u over, als extra bonus! 

Wilt u meer weten over re-integratie?

Neem dan eens vrijblijvend contact op met Yvon Brunt, via yvon@arbo.nu of bel haar op 06 - 53 78 53 79.
 
Zij heeft veel ervaring, is uiterst deskundig en weet alles omtrent de wetgeving op het gebied van re-integratie. Daarbij is ze ook nog eens maatschappelijk betrokken, dus uw medewerkers zijn bij haar in goede handen. Neem nu contact op met Yvon.

Hoek van Holland
Prins Hendrikweg 10 
3151 AE  Hoek van Holland

Wateringen
Poeldijkseweg 1c
2291 GA Wateringen

Postadres algemeen
Postbus 35 
3151 AA Hoek van Holland

Contact algemeen
0174 - 257 057
info@arbo.nu