Preventie

Een arbeidsongeschikte werknemer kost veel geld. Door een goed en gericht verzuimbeleid kan voorkomen worden dat medewerkers door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden.

Een goed werkende verzuimregistratie bevat een juiste analyse van het ziekteverzuim, een procedure voor ziek- en herstelmelding en een structurele toepassing van verzuimgesprekken met medewerkers. Daarnaast maken ook medische controles, (sociale) begeleiding en eventueel coaching deel uit van een succesvol beleid.

Op deze wijze wordt een prettige werkomgeving gecreëerd voor alle medewerkers en beperkt een werkgever het verzuim en verzuimkosten aanzienlijk.

Bepaling arbeidsongeschiktheid

Hoe sneller een diagnose gesteld wordt, hoe sneller het proces in gang gezet kan worden om verzuim door arbeidsongeschiktheid en de kosten daarvan te beperken, op verantwoorde wijze. De mens staat bij ons centraal.

ARBO.NU heeft gecertificeerde bedrijfsartsen in dienst die enkele dagen per week direct beschikbaar zijn, samen met een team van Europese tolken, om werknemers met klachten direct te onderzoeken. Er wordt vervolgens een diagnose gesteld, waardoor onmiddellijk het juiste traject ingegaan kan worden om verzuim en verzuimkosten te beperken. Prettig voor alle betrokkenen.

Coaching

Medewerkers die het naar hun zin hebben op hun werk en het fijn hebben met hun collega’s, presteren beter. Onprettige werksituaties op de werkvloer tasten de productiviteit aan en leiden vaak tot onnodige kosten.  Onze coaches halen het beste uit uw medewerkers. Voorkomen is beter dan genezen. Lees meer

Advies

Vaak is een verstoorde werkverhouding al latent begonnen op het moment dat de werknemer is aangenomen. De nieuwe werknemer heeft wellicht niet de juiste keuze gemaakt, of de werkgever heeft onvoldoende zicht gehad op de kwaliteiten en de ambities van de nieuwe werknemer. Foute keuzes op basis van onwetendheid. Daar kunnen wij helderheid in verschaffen. Vooraf! 

Wij praten graag mee over het personeelsbeleid van een organisatie, waardoor er op basis van onze diepgewortelde kennis en ervaring, al veel misstappen vermeden kunnen worden bij het werven en inhuren van nieuwe medewerkers. 

Ook screenen wij potentiële kandidaten voor allerlei functies. Dat doen we door een gesprek aan te gaan en op basis daarvan wellicht enkele testen voor te stellen, die uitwijzen of de person  kwestie wel de juiste keuze maakt en of de organisatie de juiste persoon inhuurt. 

Wij maken alles inzichtelijk, waardoor iedereen de beste keuze kan maken. 

Preventievemedewerker

Iedere organisatie met personeel is verplicht om een deskundige werknemer als preventiemedewerker aan te wijzen, gekozen door uw eigen personeel. Ook hebben werknemers het recht om (anoniem) preventief een bedrijfsarts te consulteren en bent u verplicht om een periodieke preventieve keuring aan uw personeel aan te bieden.

ARBO.NU beschikt over experts die gespecialiseerd zijn in preventieve maatregelen om verzuim tegen te gaan en die uw preventiemedewerker kunnen ondersteunen in de uitvoering van zijn taak. Tevens hebben wij gecertificeerde artsen met Europese tolken in ons team, die snel kunnen inspelen op de behoefte van uw medewerkers om een bedrijfsarts te raadplegen. Een maximale beperking van verzuimrisico’s.

Wilt u meer weten over de bepaling van arbeidsongeschiktheid en onze preventieve diensten?

Laat dan hier uw mailadres of telefoonnummer achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak of een prijsopgaaf.

Hoek van Holland
Prins Hendrikweg 10 
3151 AE  Hoek van Holland

Wateringen
Poeldijkseweg 1c
2291 GA Wateringen

Postadres algemeen
Postbus 35 
3151 AA Hoek van Holland

Contact algemeen
0174 - 257 057
info@arbo.nu