Organisatie

ARBO.NU is een gecertificeerde arbodienst die zich vooral richt op het terugdringen van verzuim en verzuimkosten. Doordat een aantal van onze opdrachtgevers werkt met arbeidsmigranten uit Europa, hebben wij door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan met de begeleiding hiervan.

Wij werken vooral voor bedrijven, maar zzp-ers en particulieren weten ons tegenwoordig ook te vinden, veelal voor keuringen door onze gecertificeerde bedrijfsartsen. Dit artsenteam, eventueel voorzien van tolken, staat ter beschikking van iedereen.

De Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht ons om onze klanten een klachtenreglement aan te bieden.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

Beleidsverklaring ARBO.NU

ARBO.NU is een arbodienst die zich wil onderscheiden in de markt door:

 • Leveren van hoge kwaliteit.
 • Leveren van deskundigheid
 • Leveren van gedegen advies conform de wet- en regelgeving.
 • Inzetten van, zo mogelijk, de beste specialisten in de markt.
 • De klant korte lijnen en snelle communicatie te bieden.
 • Onafhankelijk zijn diensten te verlenen aan medewerkers en opdrachtgevers
 • De klant zoveel mogelijk te leveren wat de klant vraagt (het verwenmodel)
 • Het voorkomen van een sociaal isolement door zo snel mogelijk terug naar eigen werk, tijdelijk ander werk of geheel ander werk

De verantwoordelijkheden in het kader van bovengenoemde visie zullen hieronder beschreven worden.  Middelen en voorzieningen voor de uitvoering hiervan zullen beschikbaar worden gesteld c.q. geschapen worden:

 • waar nodig zal personeel geschoold of herschoold worden om de benodigde vaardigheden te verkrijgen;
 • indien benodigde vaardigheden binnen het bedrijf niet aanwezig zijn en/of verkregen kunnen worden, zal op tijdelijke of blijvende basis personeel gezocht worden om de benodigde vaardigheden te verkrijgen;
 • indien benodigd zullen nieuwe processen of nieuwe werkmethoden worden ontwikkeld;
 • indien benodigd zal aanvullende uitrusting aangeschaft worden.

Tekortkomingen die worden vastgesteld bij de beoordeling op de uitvoering, de registraties en rapportages, alsmede tekortkomingen die worden gemeld door de gebruiker, de afnemers, de medewerk(st)ers en de certificerende instantie zullen worden verbeterd.

Voor de uitvoering het kwaliteitsbeleid, zijn door de directie de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften en andere van toepassing zijnde eisen;
 • wij creëren een werkomgeving waarin wij een ieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico's voor een ieder mogelijk worden voorkomen;
 • wij informeren opdrachtgevers over onze kwaliteits- en privacy maatregelen.
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onze dienstverlening.

De zorg voor een goede dienstverlening conform onze visie begint bij ieder van ons.

Dus iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

 

Hoek van Holland, 1-10-2019

Yvon Brunt

Wilt u meer weten over beperking van verzuim en verzuimkosten? 

Laat dan hier uw mailadres of telefoonnummer achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak of een prijsopgaaf.

De 5 diensten van ARBO.NU om verzuim en verzuimkosten
te beperken.

Hoek van Holland
Prins Hendrikweg 10 
3151 AE  Hoek van Holland

Wateringen
Poeldijkseweg 1c
2291 GA Wateringen

Postadres algemeen
Postbus 35 
3151 AA Hoek van Holland

Contact algemeen
0174 - 257 057
info@arbo.nu