WW-premie op overwerk door coronavirus

Het ministerie van SZW heeft een nieuw kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebracht. Hierin is toegevoegd dat het coulanceregime zal gelden tot 1 juli 2020 en wordt ook ingegaan op overwerk in verband met het coronavirus.

  1.  Coulanceregime
    Werkgevers krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

  1. Overwerk door coronavirus
    In sommige sectoren (bijvoorbeeld de zorg) is er veel overwerk nodig door het coronavirus. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit is niet de bedoeling van de overheid. Daarom is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.
  2. Ja-ja-nee-check
    Om werkgevers te helpen bepalen welke premie van toepassing is, is er de ja-ja-nee-check. Kunnen werkgevers de drie vragen achtereenvolgens met ja-ja-nee beantwoorden, dan geldt de lage premie. Zo niet, dan moet de hoge premie worden betaald. Er gelden enkele uitzonderingen waarbij toch de hoge of lage premie van toepassing is. Wilt u weten welke uitzonderingen, neem dan contact met ons op: 0174 257 057.

Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van het ARBO.NuNieuws?

SBCA

ISO 9001

Hoek van Holland
Prins Hendrikweg 10 
3151 AE  Hoek van Holland

Wateringen
Poeldijkseweg 1c
2291 GA Wateringen

Postadres algemeen
Postbus 35 
3151 AA Hoek van Holland

Contact algemeen
0174 - 257 057
info@arbo.nu