ARBO.nu: De schakel tussen werkgever en werknemer.

Beperking van verzuim en verzuimkosten

ARBO.NU is een gecertificeerde arbodienst en beschikt over een gedegen kennis van de Arbowet. Wij richten ons vooral op re-integratie op maatschappelijk verantwoorde wijze, preventieve processen om verzuim tegen te gaan en afvloeiing als het niet anders kan. Onze ervaring en kennis, gecombineerd met een praktische aanpak van elke opdracht, resulteert in een aanzienlijke beperking van verzuim en verzuimkosten.

Gecertificeerde diensten
Onze aanvullende gecertificeerde arbodiensten voor bedrijven en particulieren zijn o.a. Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), preventief medisch onderzoek (PMO), periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en diverse keuringen zoals voor  een (groot) rijbewijs. 

Gecertificeerde bedrijfsartsen voor iedereen beschikbaar

Onze gecertificeerde bedrijfsartsen zijn binnen enkele werkdagen voor iedereen beschikbaar.  Onze artsen worden zo nodig bijgestaan door tolken, om eventuele onduidelijkheden uit de weg te gaan.

Ook werknemers hebben het recht om op eigen initiatief een gecertificeerde bedrijfsarts in te schakelen voor een eerste consult of een second opinion, op kosten van zijn of haar werkgever. Onze artsen worden zo nodig bijgestaan door tolken, om eventuele onduidelijkheden uit de weg te gaan.

Wilt u een consult aanvragen?
Bel +31(0)174 257 057 voor het maken van een afspraak met één van onze gecertificeerde bedrijfsartsen. U kunt al binnen enkele dagen bij ons terecht.

WW-premie op overwerk door coronavirus

3 juni 2020

Het ministerie van SZW heeft een nieuw kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebracht. Hierin is toegevoegd dat het coulanceregime zal gelden tot 1 juli 2020 en wordt ook ingegaan op overwerk in verband met het coronavirus.

Per 1 juli geboorteverlof voor partners

3 juni 2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Wilt u op de hoogte gehouden worden 
van het ARBO.NuNieuws?

De 5 diensten van ARBO.NU om verzuim en verzuimkosten
te beperken.

Hoek van Holland
Prins Hendrikweg 10 
3151 AE  Hoek van Holland

Wateringen
Poeldijkseweg 1c
2291 GA Wateringen

Postadres algemeen
Postbus 35 
3151 AA Hoek van Holland

Contact algemeen
0174 - 257 057
info@arbo.nu