ARBO.nu: De schakel tussen werkgever en werknemer.

Beperking van verzuim en verzuimkosten

ARBO.NU is een gecertificeerde arbodienst. Wij richten ons vooral op de re-integratie van medewerkers, focussen op preventieve processen om verzuim tegen te gaan en we begeleiden afvloeiingsprocessen als het niet anders kan.
Onze ervaring en kennis, gecombineerd met een praktische aanpak van elke opdracht, resulteert in een aanzienlijke beperking van verzuim en verzuimkosten.

Gecertificeerde diensten
Onze aanvullende gecertificeerde arbodiensten voor bedrijven en particulieren zijn o.a. Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), preventief medisch onderzoek(PMO), periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en diverse keuringen zoals voor  een (groot) rijbewijs.

Gecertificeerde bedrijfsartsen voor iedereen beschikbaar

Onze gecertificeerde bedrijfsartsen zijn binnen enkele werkdagen voor iedereen beschikbaar. Onze artsen worden zo nodig bijgestaan door tolken, om eventuele onduidelijkheden uit de weg te gaan.

Ook werknemers hebben het recht om op eigen initiatief een gecertificeerde bedrijfsarts in te schakelen voor een eerste consult of een second opinion, op kosten van zijn of haar werkgever. Onze artsen worden zo nodig bijgestaan door tolken, om eventuele onduidelijkheden uit de weg te gaan.

Wilt u een consult aanvragen?
Bel +31(0)174 257 057 voor het maken van een afspraak met één van onze gecertificeerde bedrijfsartsen. U kunt al binnen enkele dagen bij ons terecht.

De 5 diensten van ARBO.NU om verzuim en verzuimkosten
te beperken.

SBCA
ISO 9001

Prins Hendrikweg 10
3151 AE  Hoek van Holland
Nederland

Postbus 35
3151 AA  Hoek van Holland
T 0174 – 257 057
info@arbo.nu